Το Δίκτυο με λίγα λόγια

Ιστορική Αναδρομή και Σήμερα
Το Δίκτυο ξεκίνησε το 2011 ως πρωτοβουλία κάποιων ατόμων τα οποία ένιωσαν την ανάγκη να αναλάβουν δράση στην περιοχή τους, την Ακαδημία του Πλάτωνα. Πρώτος τους στόχος ήταν τότε να δημιουργήσουν μια Ομάδα η οποία, με άξονα την ανταλλαγή γνώσης, την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή ανθρώπινη επαφή, θα τους βοηθήσει  να διοχετεύσουν εποικοδομητικά τις δυνατότητές τους, να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους, να συνδιαμορφώσουν ένα εγχείρημα, να αντιδράσουν και να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. 

Σήμερα, διατηρώντας το βασικό σκεπτικό και εξελίσσοντάς το, η ομάδα έχει πάρει την πρώτη της μορφή. Την αποτελούν τα άτομα που ασχολούνται ενεργά με το Δίκτυο και αφιερώνουν σε αυτό ένα μέρος από το χρόνο και την ενέργειά τους. Πρόκειται για άτομα της περιοχής, αλλά και ενεργούς πολίτες από όλη την Αθήνα, οι οποίοι μοιράζονται παρόμοιες ανησυχίες. Επιθυμούν να συνεργαστούν και να εξελίξουν τη σκέψη τους, αλλά και να βρουν λύσεις τόσο στα προβλήματα της καθημερινότητας όσο και στα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει το απάνθρωπο και νοσηρό οικονομικό σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε, προτείνοντας, μέσω της στάσης και της δράσης τους, εναλλακτικές. 

Το Δίκτυο και η δράση του
Κύριο άξονα των δράσεών μας αποτελούν οι ανθρώπινες σχέσεις, τα μαθήματα, η δημιουργική ψυχαγωγία, η παιδεία και ο πολιτισμός, αλλά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής (προστασία Αρχαιολογικού Άλσους Ακαδημίας Πλάτωνα, διεκδίκηση ελεύθερων χώρων, εναντίωση στην κατασκευή mall και την ασυδοσία πολυεθνικών, εναντίωση στην υποβάθμιση γειτονιάς, κτλ), είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία και με άλλους φορείς και συλλογικότητες της γειτονιάς και όχι μόνο. 

Το Δίκτυο δεν έχει "φιλανθρωπικό" χαρακτήρα, δεν αποτελεί κομματικό παράρτημα, φροντιστήριο ή εταιρεία. Δεν έχει νομική μορφή και κανείς σε αυτό δεν αμείβεται για το χρόνο του και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός του οποίου οι δυνατότητες και οι περιορισμοί εξαρτώνται από το έμψυχο υλικό και τη ζύμωση μεταξύ των μελών του. Δεδομένου αυτού, είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή σε αυτό όσων ασπάζονται τις αρχές του εγχειρήματος και, με την ενέργεια και το μεράκι τους, επιθυμούν να το ενισχύσουν και -κυρίως - συνδιαμορφώσουν. 

Το Δίκτυο έχει οριζόντια οργανωτική δομή. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την ομάδα συντονισμού με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες στις συνελεύσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (μια φορά την εβδομάδα ή και συχνότερα όταν προετοιμάζονται δράσεις ή οι συνθήκες το επιβάλλουν). Για να ενταχθεί κάποιο ενεργό μέλος στην ομάδα συντονισμού προτείνεται από τουλάχιστον δύο μέλη της ομάδας. Επίσης, θα οριστούν ανοιχτές γενικές συνελεύσεις, στις οποίες θα μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μαθητές ή μη, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να προτείνουν δράσεις κτλ. 

Πιο αναλυτικά το όραμα και οι στόχοι του Δικτύου: εδώ

Μαθήματα/Εργαστήρια, ένταξη και κόστος συμμετοχής
Έδρα του Δικτύου είναι για την ώρα το Πάρκο, όπου και πραγματοποιούνται πολλές από τις δράσεις του! Τα μαθήματα/εργαστήρια και πολλές άλλες δράσεις πραγματοποιούνται στο Χώρο Γνώσης & Πολιτισμού Πολιτεία, ενώ κάποια άλλα στο Λαογραφικό Σύλλογο Περπερούνα

Οι χώροι αυτοί έχουν κόστος λειτουργίας (νοίκι, ρεύμα, νερό, ίντερνετ, αναλώσιμα), το οποίο καλύπτουμε στο βαθμό που μας αναλογεί, μέσω του ποσού που καταβάλλεται ως συνδρομή μέλους από τους μαθητές. Το ποσό αυτό είναι αυτή τη στιγμή ύψους 20 ευρώ/τετράμηνο (ή 5 ευρώ το μήνα). Το υπόλοιπο διοχετεύεται σε υλικά για τις δράσεις του Δικτύου. 

Οι δάσκαλοι που συμμετέχουν στο εγχείρημα είναι εθελοντές που συμφωνούν με τo σκεπτικό που παρουσιάζεται, καταρτισμένοι σε διάφορα πεδία. Φροντίζουμε, στο βαθμό του εφικτού, να διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους. Δεν αμείβονται και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των μαθητών, εάν επιθυμούν, να ανταποδώσουν με κάποιον (μη χρηματικό) τρόπο για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν. Το είδος των μαθημάτων, εφόσον είναι στο πνεύμα του εγχειρήματος, περιορίζεται μόνο από τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή (και το ανάλογο ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί από μαθητές). Οι δάσκαλοι μπορούν, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, να λάβουν περισσότερες διευκρινίσεις και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εδώ, ώστε να έρθουμε σε επαφή. 

Πληροφορίες και περιγραφές για τα διαθέσιμα μαθήματα/εργαστήρια του τρέχοντος τετραμήνου, καθώς και για τον τρόπο ένταξης σε αυτά, αναρτώνται, αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα, στην αντίστοιχη καρτέλα του blog

Στα εργαστήρια και στις δράσεις του Δικτύου μπορούν να συμμετέχουν όλοι -ανεξάρτητα από περιοχή διαμονής και τόπο καταγωγής, εθνικότητα, πολιτικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις- αρκεί να σέβονται τις αρχές που διέπουν αυτό το Δίκτυο και να δέχονται ότι μέσα σε αυτό είμαστε όλοι ίσοι και έχουμε ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Το Δίκτυο Αλληλεγγύης δεν έχει και δε θα αποκτήσει κομματικό χρώμα, αλλά η δράση του αποτελεί πολιτική στάση

Για απορίες, περισσότερες πληροφορίες και ό,τι άλλο χρειαστεί επικοινωνήστε στο: diktyo@outlook.com