Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Τί κάνει το πιτσιρίκι Κυριακή 12.00 με 13.00;;

Ανακοίνωση νέου τμήματος: Κατασκευή και Εμψύχωση κούκλας για παιδιά! Πληροφορίες στην περιγραφή μαθημάτων.

Επίσης, άνοιξαν θέσεις για το τμήμα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας! Μήπως ήθελες και δεν είχες προλάβει;

:)